Kategoria: BHP

Czy szkolenie BHP jest ważne?

Odprawa jest prowadzona przez pracowników służby BHP lub osobę wykonującą to zadanie w miejscu pracy pracodawcy lub pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, który posiada wiedzę i umiejętności zapewniające właściwe wdrożenie programu odpraw. Celem odprawy dla konkretnego stanowiska jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy, a także ze sposobami ochrony przed zagrożeniami i metodami…

Read the full article